Partner Banka

Partner Banka - Hrvatska banka

  • Banka

PARTNER BANKA d.d.

Partner Banka
Vončinina 2, 10000 Zagreb
Telefon 01/4602-215, telefaks 01/4602-289
VBB 2408002
http://www.partner-banka.hr

Uprava

Martina Dalić – predsjednica, Ante Žigman

Nadzorni odbor

Borislav Škegro – predsjednik, Ivan Ćurković, Božo Čulo

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Metroholding d.d. 99,99

Revizor

Nexia revizija d.o.o. Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.283.118
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.283.118
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 202.370
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 32.600
Dobit/gubitak tekuće godine 3.100
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 12,92%

Banka je utemeljena ratne 1991. godine, kao jedna od prvih privatnih banaka u 100% -tnom hrvatskom vlasništvu.Početni je kapital iznosio samo 11 milijuna kuna.
Banka ne naplaćuje naknadu za podizanje gotovine na vlastitim bankomatima i bankomatima u vlasništvu hrvatskih banaka članica MBNET-a.
Partner banka svojim klijentima - poslovnim subjektima, omogućava brzo, jednostavno i sigurno obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom, primjenom suvremenih tehnoloških rješenja, ujedno im omogućavajući kvalitetno upravljanje sredstvima na transakcijskom računu.

Banka Partner Banka 19.9.2020

Partner Banka